فارسی | English
 
فرم ثبت عوارض نا خواسته داروها

شرکت پخش رازی در راستای اهداف متعالی خود و ارتقای سلامت جامعه،اقدام به ثبت گزارش های عوارض دارویی نموده است .کلیه حرف پزشکی شامل پزشکان عمومی و متخصص،داروسازان ،دندان پزشکان و سایر کارکنان مشاغل پزشکی می توانند عوارض مشاهده شده را از طریق فرم ثبت عوارض دارویی شرکت پخش رازی گزارش نمایند.بدیهی است که مشخصات گزارشگر و بیمار محرمانه خواهد ماند.

اطلاعات ثبت شده پس از بازدید توسط تیم علمی شرکت پخش رازی ،در صورت لزوم به مرکزثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروی (ADR) گزارش خواهد شد.

  
 
نام:
نام خانوادگی:
شغل: *
مدرک تحصیلی:
شهر:
آدرس:
شماره تلفن: *
پست الکترونیک: *
نام داروی عارضه دهنده: *
شکل داروی عارضه دهنده: *
کمپانی تولید کننده دارو: *
دوز مصرف شده دارو: *
عارضه مشاهده شده: *
تاریخ مشاهده عارضه: *
نام بیمار: